Στοιχεία Είδους

Όνομα Motacilla flava
Υποείδος flava
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Κιτρινοσουσουράδα
Είδος Οργανισμού Πτηνό
Τάση
Απειλές
Καλλιέργεια
Σχόλια απειλών changing patterns of cultivation
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Μεταναστευτικό
Σχόλια Γνωρισμάτων M
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα 30/53/81
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Motacilla flava - flava "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.