Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βουνό Δίκαιος, ακρωτήρι Λούρος και λίμνη Ψαλίδι, Κώς
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010085
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 5140.91
Χερσαία Έκταση (ha) 5000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 49.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 843.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δασώδης λόφος με δάση και θάμνους στα ανατολικά του νησιού.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για αρπακτικά πουλιά. Ένας μικρός υγρότοπος δίπλα στο ακρωτήρι Ψαλίδι έχει μεταναστευτικά υδρόβια πουλιά, αλλά δεν προστατεύεται.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υπερβόσκηση, επέκταση του οδικού δικτύου, έντονο κυνήγι, τουριστική ανάπτυξη κατά μήκος της ακτής.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Comperia comperiana
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Epipactis helleborine
Juniperus oxycedrus oxycedrus (Αγριόκεδρο)
Scrophularia heterophylla
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Asio flammeus (Βαλτόμπουφος)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Clamator glandarius (Κισσόκουκος)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Motacilla flava flava (Κιτρινοσουσουράδα)
Pandion haliaetus (Ψαραητός)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Blanus strauchi strauchi (Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα)
Coluber nummifer (Ζαμενής της Ρόδου)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Vipera xanthina (Οθωμανική οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη