Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Λιμνοπούλα (Παραμυθιά)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010033
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Θεσπρωτίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1336.23
Χερσαία Έκταση (ha) 1200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 19.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 613.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μια εποχική (χειμερινή) λίμνη γλυκού νερού και μόνιμα υγρολίβαδα. Τροφοδοτούνται από πηγές και αποστραγγίζονται φυσικά υπογείως.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή έχει πλούσια πανίδα αμφίβιων και ως εκ τούτου είναι σημαντική για κάποια είδη υδρόβιων πτηνών και μεταναστευτικών παρυδάτων. Υπάρχουν τα πουλιά Ciconia ciconia (Πελαργοί), Aquilla pomarina (Κραυγαετοί), Hieraaetus pennatus (Σταυραετοί) και Circaeutus gallicus (Φιδαετοί). Επίσης εμφανίζονται χελώνες του γλυκού νερού.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Διεκδίκηση εδαφών για αγροκαλλιέργειες.
Τρωτότητα Πρόσφατα τα υγρολίβαδα διεκδικήθηκαν και αποδόθηκαν για καλλιέργεια. Η εκμετάλευση του νερού μπορεί να κατατρέψει αυτό το τοπίο.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Αξιόλογα Ψάρια
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus (Ντάσκα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη