Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↓ Όνομα
AT9900147 Λίμνη Κερκίνη
AT5011501 Καταρράκτης Λειβαδίτη
AT5011065 Στενά Νέστου (Θρακικά Τέμπη)
AT5011061 Νησίδα Σαρακηνό Σκύρου
AT5011009 Λιμανάκι Πόρτο Λάγος
AT4011045 Λίμνη και Χερσόνησος Καστοριάς
AT4011039 Λίμνη Μικρή Πρέσπα
AT4011038 Χαράδρα Κηπουρίστρα Στρατωνικού
AT4011036 Λίμνη Άγρα
AT4011031 Λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα
AT4011030 Μεγάλο Ρέμα
AT4011029 Λίμνη Πετρών
AT4011020 Μονή Ζάβορδας
AT4011019 Παρόχθια τμήματα του Αλιάκμονα στο Νεστόριο Καστοριάς
AT4011016 Στενά Προμαχώνα Σερρών
AT4011014 Κοιλάδα Βάλλια Κίρνα Σμόλικα
AT4011008 Βουρβουρού Σιθωνίας
AT4011002 Φαράγγι Αγγίτη ποταμού
AT3011131 Βόρεια Στενά Λούρου
AT3011130 Νότια Στενά Λούρου
AT3011035 Λίμνη πηγών Αώου
AT3011029 Φράγμα Καλαμά
AT3011025 Έλος Καλοδίκι Πάργας
AT3011024 Χαράδρα Ρέματος Ντάλα και Στενά Αχέρωντα
AT3011021 Κοιλάδα Αχέρωντα από Αλώνι μέχρι Γλυκή