Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βόρεια λιμνοθάλασσα (Παλιώνης-Αβλίμων) Λευκάδας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011055
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λευκάδος
Δήμος-Κοινότητα Λευκάδας
Συνολική Έκταση (ha) 463.54
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 9.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Εικόνες από "Βόρεια λιμνοθάλασσα (Παλιώνης-Αβλίμων) Λευκάδας". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμμώδης Παραλία / Αμμοθίνες
Λιμνοθάλασσα
Νεώτερα κτίσματα
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Κλίμα
Μέτρια ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ωραίο τοπίο που εντυπωσιάζει με τη γαλήνη του. Στις όχθες υπάρχουν καλαμιώνες ενώ αλλού επικρατούν οι αρμυρίθρες που το φθινόπωρο γίνονται κατακόκκινες, δίνοντας στο τοπίο μία ιδιαίτερη ομορφιά. Η λιμνοθάλασσα χωρίζεται από τη θάλασσα με πλατειά λωρίδα από αμμοθίνες όπου φυτρώνουν πολλά αμμόφιλα είδη φυτών. Σ΄αυτή τη λωρίδα γης υπάρχουν πέντε ανεμόμυλοι εγκαταλειμένοι ή "αξιοποιημένοι" με τον χειρότερο τρόπο. Στο ΒΑ άκρο της λιμνοθάλασσας δεσπόζει το παλιό ενετικό φρούριο. Πάνω στη λωρίδα ξηράς περνάει δρόμος και σ' ένα σημείο όπου υπάρχουν τρία, τέσσερα γραφικά ταβερνάκια. Πρέπει να είναι περίπου ταυτόσημο με το παλιό ΤΙΦΚ "Βόρεια Λευκάδα".

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Μόνο ο κεντρικός ασφαλτοστρωμένος δρόμος. Περίπατος μπορεί να γίνει σε όλη τη λωρίδα ξηράς γύρω από τη λιμνοθάλασσα.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικές Ζωοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Παραδοσιακή Τεχνολογία
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλμυρό έλος
Αμμοθίνες και αμμώδης παραλία
Ελος με υφάλμυρο νερό
Λιμνοθάλασσα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Plegadis falcinellus
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη