Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AT4011040 Άγιος Μάμας
AB1080169 Ακρωτήριο Δράπανο Κεφαλλονιάς
AT1011054 Ανατολική Λιμνοθάλασσα και Αλυκές Λευκάδας
AT1011055 Βόρεια λιμνοθάλασσα (Παλιώνης-Αβλίμων) Λευκάδας
AT3011004 Εκβολή Καλαμά
AT5011009 Λιμανάκι Πόρτο Λάγος
AT1011041 Λιμνοθάλασσα Αντηνιώτη
AT1011029 Λιμνοθάλασσα Κορισσίων
AT3011006 Λιμνοθάλασσα Λογαρού και Δέλτα Αράχθου
AT3011008 Λιμνοθάλασσα Τσοπέλι Αμβρακικού
AT1011032 Λιμνοθάλασσα Χαλκιοπούλου
AT3011007 Λιμνοθάλασσες Ροδιάς-Τσουκαλιού
AT6020012 Μπάλος (Γραμβούσα)
AT2011102 Νησίδα Κλείσοβα και λιμνοθάλασσα Κλείσοβας
AT1010006 Περιοχή Ηραίου Περαχώρας
AT1011008 Πύλος και Όρμος Ναυαρίνου
AT2011018 Χερσόνησος Κόκκινος Μοναστηρακίου