Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λιμνοθάλασσες Ροδιάς-Τσουκαλιού
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011007
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αρτας
Δήμος-Κοινότητα Νέα Κερασούντα / Νέα Σαμψούντα / Βίγλα
Συνολική Έκταση (ha) 5003.26
Χερσαία Έκταση (ha) 5003.0
Συνολική Περίμετρος (km) 33.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Εικόνες από "Λιμνοθάλασσες Ροδιάς-Τσουκαλιού". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Λιμνοθάλασσα
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Δύο συνεχόμενες λιμνοθάλασσες που αποτελούν τμήμα του ευρύτερου υγροτόπου του Β. Αμβρακικού και απλώνονται ανατολικά του Δέλτα του Λούρου. Μεγάλο μέρος των βάλτων που περιέβαλαν άλλοτε τις λιμνοθάλασσες έχει δοθεί σήμερα στην καλλιέργεια. Το υπόλοιπο τοπίο εξακολουθεί να διατηρεί την ομορφιά του, με τους καλαμιώνες, τα σάλτσινα και τα υδρόβια πουλιά. Προτείνεται οι δύο λιμνοθάλασσες να αποτελέσουν ενιαίο ΤΙΦΚ.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Ερπετά
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Τρωτά Είδη Πανίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Παρατήρηση πανίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Κυνήγι
Ρύπανση νερών
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλμυρό έλος
Αμμοθίνες και αμμώδης παραλία
Ελος με υφάλμυρο νερό
Λασπότοπος
Μικρά νησιά και βραχονησίδες
Μικροί όρμοι
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη