Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AT4011040 Άγιος Μάμας
AT2011001 Ακρωτήριο Καφηρέας (Κάβο Ντόρο)
AT1011054 Ανατολική Λιμνοθάλασσα και Αλυκές Λευκάδας
AT1011055 Βόρεια λιμνοθάλασσα (Παλιώνης-Αβλίμων) Λευκάδας
AT2010018 Βραυρώνα
AT2010031 Δελφικό τοπίο
AT2011105 Δημοσάρι και Kαστανόλογγος στην Όχη Ευβοίας
AT3011004 Εκβολή Καλαμά
AT3011025 Έλος Καλοδίκι Πάργας
AT1011071 Καψάλι και Χώρα Κυθήρων
AT2011002 Κοιλάδα Ρουκλίων Καρυστίας
AT5011009 Λιμανάκι Πόρτο Λάγος
AT9900147 Λίμνη Κερκίνη
AT6020003 Λίμνη Κουρνά
AT4011039 Λίμνη Μικρή Πρέσπα
AT2012024 Λίμνη Παραλίμνη
AT1011000 Λίμνη Στυμφαλία
AT1011041 Λιμνοθάλασσα Αντηνιώτη
AT3011006 Λιμνοθάλασσα Λογαρού και Δέλτα Αράχθου
AT3011007 Λιμνοθάλασσες Ροδιάς-Τσουκαλιού
AT6020012 Μπάλος (Γραμβούσα)
AT2011102 Νησίδα Κλείσοβα και λιμνοθάλασσα Κλείσοβας
AT5011013 Νήσοι Μεγίστη (Καστελλόριζο), Ρω, Στρογγύλη
AT5011011 Νήσος Αντίμηλος
AT5010086 Νήσος Ίος