Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λιμνοθάλασσα Λογαρού και Δέλτα Αράχθου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αρτας
Δήμος-Κοινότητα Κορωνησία
Συνολική Έκταση (ha) 6970.74
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 80.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Εικόνες από "Λιμνοθάλασσα Λογαρού και Δέλτα Αράχθου". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμμώδης Παραλία / Αμμοθίνες
Λιμνοθάλασσα
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Ποτάμιο Τοπίο
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Παρά τις αποξηράνσεις των γύρω βάλτων η λιμνοθάλασσα αυτή με τις νησίδες και τους αρμυρόβαλτους που την περιβάλλουν εξακολουθεί να είναι γοητευτική. Το ίδιο και οι εκβολές του Αράχθου, όπου δυστυχώς έχουν σχεδόν χαθεί τα άλλοτε πλούσια υδρόβια δάση. Η κάποια τουριστικοποίηση στην Κορωνησία δεν αλλάζει την ομορφιά και τη γαλήνη του τοπίου που επί πλέον το χειμώνα, συγκεντρώνει χιλιάδες υδρόβια πουλιά. Προτείνεται να γίνει ανεξάρτητο ΤΙΦΚ μαζί με τα Κορακόνησα.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Ερπετά
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικές Ζωοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Τρωτά Είδη Πανίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Παρατήρηση πανίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Κυνήγι
Ρύπανση νερών
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλμυρό έλος
Αμμοθίνες και αμμώδης παραλία
Ανοικτή θάλασσα
Ελος με υφάλμυρο νερό
Λασπότοπος
Λιμνοθάλασσα
Μικροί όρμοι
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Iris pseudacorus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη