Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AT4011040 Άγιος Μάμας
AT1011054 Ανατολική Λιμνοθάλασσα και Αλυκές Λευκάδας
AT1011055 Βόρεια λιμνοθάλασσα (Παλιώνης-Αβλίμων) Λευκάδας
AT3011004 Εκβολή Καλαμά
AT1011007 Λίμνη και Δάσος Καϊάφα
AT1011041 Λιμνοθάλασσα Αντηνιώτη
AT1011029 Λιμνοθάλασσα Κορισσίων
AT3011006 Λιμνοθάλασσα Λογαρού και Δέλτα Αράχθου
AT3011008 Λιμνοθάλασσα Τσοπέλι Αμβρακικού
AT6020012 Μπάλος (Γραμβούσα)
AT2011102 Νησίδα Κλείσοβα και λιμνοθάλασσα Κλείσοβας
AT6011066 Νήσος Ελαφόνησος (Λαφονήσι) Κρήτης και απέναντι ακτή
AT1010006 Περιοχή Ηραίου Περαχώρας
AT1011008 Πύλος και Όρμος Ναυαρίνου