Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λιμνοθάλασσα Κορισσίων
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011029
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κερκύρας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 941.75
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 16.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Εικόνες από "Λιμνοθάλασσα Κορισσίων". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Λιμνοθάλασσα
Κλίμα
Μέτρια ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Μία ήρεμη λιμνοθάλασσα που στα νοτιοδυτικά χωρίζεται από το πέλαγος με μεγάλους αμμόλοφους. Στο νότιο μέρος της υπάρχει αραιό δάσος από θαλασσόκεδρα (Juniperus macrocarpa). Στη βόρεια ακτή οι μικροί καλαμιώνες και τα αρμυρίκια καθρεφτίζονται στα γαλήνια υφάλμυρα νερά. Η λιμνοθάλασσα είναι γεμάτη ψάρια ενώ το χειμώνα καταφεύγουν εκεί πολλά υδρόβια πουλιά που δυστυχώς δεν αφήνονται σε ησυχία από τους νόμιμους και παράνομους κυνηγούς.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Οι αμμοθίνες της παράλιας ζώνης.

Μονοπάτια Περίπατοι

Ένας χωματόδρομος κατά μήκος των αμμοθινών στο βορειοδυτικό μέρος.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Παρατήρηση πανίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αμμοθίνες και αμμώδης παραλία
Ανοικτή θάλασσα
Λιμνοθάλασσα
Αξιόλογα Φυτά
Pancratium maritimum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Plegadis falcinellus
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη