Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ανατολική Λιμνοθάλασσα και Αλυκές Λευκάδας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011054
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λευκάδος
Δήμος-Κοινότητα Λευκάδας
Συνολική Έκταση (ha) 245.63
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 11.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Εικόνες από "Ανατολική Λιμνοθάλασσα και Αλυκές Λευκάδας". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Λιμνοθάλασσα
Κλίμα
Μέτρια ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ένα πανέμορφο, γαλήνιο τοπίο στα ανατολικά της πόλης της Λευκάδας. Στις άκρες φυτρώνουν καλαμιώνες ενώ στη μέση υπάρχει μία χαρακτηριστική στενή λωρίδα γης (λουρονησίδα) με καλάμια και βούρλα. Υπάρχουν επίσης δύο παλιές αλυκές, από τις οποίες δυστυχώς η μία έχει μεταβληθεί σε έναν απαράδεκτο σκουπιδότοπο. Η περιοχή διασχίζεται από βάρκες και μικρά πλεούμενα που περνούν το στενό της Λευκάδας. Υπάρχουν επίσης μικρά αραξοβόλια για βάρκες στη δυτική πλευρά, κοντά στην πόλη.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Οι γύρω από τη λιμνοθάλασσα όχθες.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Παρατήρηση πανίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Απορρίμματα
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Το κυριώτερο πρόβλημα είναι η απαράδεκτη ύπαρξη σκουπιδότοπου στις όχθες της λιμνοθάλασσα πολύ κοντά στην πόλη.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλμυρό έλος
Ελος με υφάλμυρο νερό
Λιμνοθάλασσα
Μικροί όρμοι
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Plegadis falcinellus
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη