Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Πύλος και Όρμος Ναυαρίνου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011008
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μεσσηνίας
Δήμος-Κοινότητα Πύλου
Συνολική Έκταση (ha) 1419.21
Χερσαία Έκταση (ha) 1419.0
Συνολική Περίμετρος (km) 42.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 157.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Ιστορικός Τόπος
Παραδοσιακός Οικισμός
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας
Εικόνες από "Πύλος και Όρμος Ναυαρίνου". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμμώδης Παραλία / Αμμοθίνες
Αρχαία κτίσματα
Αρχαιολογικός Χώρος
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βραχώδης Ακτή
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Ελαιώνας
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Λιμνοθάλασσα
Μακία
Μόνιμο η Εποχικό Ελος
Οικισμός με κυρίαρχο στοιχείο κάστρο
Ορμος
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Τοπίο Βραχονησίδων
Κλίμα
Ασθενείς άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Πρόκειται για τον όρμο του Ναυαρίνου και τη γύρω περιοχή που περιλαμβάνει την πόλη της Πύλου (παραδοσιακός οικισμός), το λόφο και το κάστρο του Νιόκαστρου, τη νήσο Σφακτηρία, τις νησίδες Πύλος και Χελωνήσι, την παράλια ζώνη μεταξύ Πύλου και Γιάλοβας, το βάλτο της Γιάλοβας, το Διβάρι, το Λόφο και το κάστρο Παλιόκαστρο (παλιό Ναυαρίνο), τον όρμο της Βοϊδοκοιλιάς, το λόφο του Πρ. Ηλία και το ύψωμα Κούκουρας. Όλα αυτά αποτελούν αδιάσπαστη ιστορική, οικολογική και αισθητική ενότητα. Στην περιοχή εντάσσονται πέντε παλαιά ΤΙΦΚ (ύψωμα Κούκουρας, Αρχ. Χώρος Διβαρίου, βραχώδης όγκος βόρειας Σφακτηρίας, κόλπος Βοϊδοκοιλιάς, τμήμα τείχους Βέργας). Η Πύλος είναι κτισμένη στην ακτή του Όρμου του Ναυαρίνου ο οποίος κλείνεται μπροστά με επίμηκες νησί, τη Σφακτηρία, και με τέτοιο τρόπο ώστε αυτός ν΄αποτελεί ευρύ και ασφαλές λιμάνι. Η Πύλος απλώνεται αμφιθεατρικά σε δύο χαμηλούς λόφους. Έχει πλατεία με κανόνια και πανύψηλο σκιερό πλάτανο.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η περιοχή κατοικείται από τα πανάρχαια χρόνια. Σήμερα έχει αναπτυχθεί η πόλη της Πύλου έξω και κάτω από τα τείχη του Νιόκαστρου και ο οικισμός της Γιάλοβας. Μέρος του έλους της Γιάλοβας σήμερα έχει αποξηρανθεί και καλλιεργείται. Παλαιότερα η Πύλος ονομαζόταν Ναυαρίνο και Νιόκαστρο. Το κάστρο της Πύλου κτίστηκε από τους Σταυροφόρους. Η Πύλος έμεινε γνωστή στην ιστορία από τη ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827. Η σημερινή πόλη χτίστηκε σε σχέδια Γάλλων αρχιτεκτόνων του στρατηγού Μαιζόν το 1829, ο οποίος από αρχαιολατρεία την ονόμασε Πύλο.

Σημεία με καλή Θέα

Όλες οι περιοχές γύρω από τον όρμο του Ναυαρίνου. Ιδιαίτερα τα δύο κάστρα Νιόκαστρο και Παλιόκαστρο (παλιό Ναυαρίνο).

Μονοπάτια Περίπατοι

Ο δρόμος από την Πύλο προς τη Γιάλοβα.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Κινδυνεύοντες Τύποι Ενδιαιτημάτων
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικό Οικοσύστημα
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Η ήπια εκμετάλλευση των φυσικών πόρων αναφέρεται στην ύπαρξη του ιχθυοτροφείου "Διβάρι".


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Κυνήγι
Οικοδόμηση
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Σε ευαίσθητα σημεία, όπως ο κόλπος της Βοϊδοκοιλιάς, μαζεύονται το καλοκαίρι πολλοί παραθεριστές (ελεύθερο κάμπιγκ) και υποβαθμίζουν το τοπίο με τις δραστηριότητές τους. Σοβαρά προβλήματα από το κυνήγι.

Τρωτότητα

Αν δεν ληφθούν μέτρα θα κινδυνεύσει σύντομα η περιοχή της Βοϊδοκοιλιάς.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλμυρό έλος
Αμμοθίνες και αμμώδης παραλία
Ελος με υφάλμυρο νερό
Καλλιέργειες
Λιμνοθάλασσα
Μικρά νησιά και βραχονησίδες
Μικροί όρμοι
Παράκτιος κρημνός
Χερσότοπος και θαμνώνας
Αξιόλογα Φυτά
Juniperus oxycedrus macrocarpa (Θαλασσόκεδρο)
Pancratium maritimum
Stachys messeniaca
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon (Χαμαιλέων)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη