Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AT1011048 Ακρωτήριο Καστρί και γύρω πλαγιές
AT2010030 Γαλαξείδι
AT3011004 Εκβολή Καλαμά
AT1010014 Καρδαμύλη
AT5011000 Κλέφτικο Μήλου
AT5011028 Κοίνυρα Θάσου
AT3011007 Λιμνοθάλασσες Ροδιάς-Τσουκαλιού
AT1010010 Μονεμβασία
AT6020012 Μπάλος (Γραμβούσα)
AT3010050 Νησάκια και Φρούριο Πάργας
AT2011100 Νησάκι Κουκουμίτσα Βόνιτσας
AT1080114 Νησάκι Μαδουρή Λευκάδας
AT5011050 Νησίδα Άνυδρος
AT2011016 Νησίδα Δριμνιά Δωρίδας
AT1011031 Νησίδα Λαζαρέττο (Γουβίνο)
AT5011051 Νησίδα Νικούρια Αμοργού
AT9900144 Νησίδα Πετροκάραβο
AT2011015 Νησίδα Πρασούδι Δωρίδας
AT5011061 Νησίδα Σαρακηνό Σκύρου
AT1011062 Νησίδα Σκορπίδι Λευκάδας
AT2011042 Νησίδα Στρογγυλή Ευβοίας
AT2011098 Νησίδες Αγίου Νικολάου
AT1011044 Νησίδες Γυναίκα, Συκιά και Κραβιά
AT2011050 Νησίδες Μονολιά και Λιχάδες Ευβοίας
AT6020007 Νήσοι Διονυσάδες