Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νησίδα Στρογγυλή Ευβοίας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2011042
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα Λιχάδας Ευβοίας
Συνολική Έκταση (ha) 4.67
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 0.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδης Ακτή
Ηφαιστειογενές έδαφος
Μακία
Νεώτερα κτίσματα
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Τοπίο Βραχονησίδων
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ισχυροί άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ένα πολύ μικρό βραχώδες νησάκι με στρογγυλό σχήμα που εξέχει απότομα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Πρόκειται για την κορυφή ενός υποθαλάσσιου ηφαιστείου. Τα πετρώματά του είναι εκρηξιγενή. Όλο το νησί καλύπτεται από μεγάλους θάμνους και είναι καταπράσινο. Το μόνο κτίσμα που υπάρχει πάνω σ΄αυτό είναι ένα εκκλησάκι. Βρίσκεται ανάμεσα στα ακρωτήρια Λιχάδα της Β. Ευβοίας και Κνημίδα της Φθιώτιδας.
Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα Η κορυφή του νησιού.
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Πτηνά
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Μικρά νησιά και βραχονησίδες
Παράκτιος κρημνός
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη