Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νησίδα Πετροκάραβο
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900144
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα Πάτμου
Συνολική Έκταση (ha) 2.69
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 0.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αλλο είδος θεσμικού πλαισίου
Δίκτυο NATURA-2000

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βραχώδης Ακτή
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Οι βραχονησίδα Πετροκάραβο αποτελεί μέρος Μόνιμου Καταφυγίου Αγριας Ζωής (ΦΕΚ Νο.1417/16.09.2004), Σύμφωνα το παραπάνω ΦΕΚ, στο νησί απαγορεύεται επ’ αόριστον:

  • το κυνήγι και η σύλληψη κάθε θηράματος και κάθε είδους άγριας πανίδας,
  • η αμμοληψία και η ρύπανση των υδατικών πόρων,
  • η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση
  • η ένταξη έκτασης των νησίδων σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό.

Η βραχονησίδα αποτελεί σημαντικό οικότοπο για τα προστατευόμενα είδη προτεραιότητας Μεσογειακή Φώκια και Μαυροπετρίτης.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Θηλαστικά
Πτηνά
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Μικρά νησιά και βραχονησίδες
Σπήλαια
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη