Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσοι Διονυσάδες
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6020007
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 531.05
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 24.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδης Ακτή
Μακία
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Τοπίο Βραχονησίδων
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Γεωλογία

Πλακώδεις ασβεστόλιθοι με κερατολιθικές ενστρώσεις.

Περιγραφή Τόπου

Οι Διονυσάδες είναι ένα σύμπλεγμα τριών νησιών (Γιανυσάδα, Αραγωνάδα, Παξιμάδα) στα βόρεια της Σητείας. Η Γιανυσάδα είναι ένα επιμήκες νησί με κατεύθυνση Α-Δ, μήκους 3,5 χλμ. και μέγιστου πλάτους 1 χλμ., με απότομες βραχώδεις ακτές. Η Δραγωνάδα είναι το μεγαλύτερο από τα τρία νησιά. Το ΒΑ τμήμα κατηφορίζει ομαλά προς τη θάλασσα, ενώ το ΝΔ σχηματίζει ένα μικρό οροπέδιο που περιβάλλεται από απόκρημνες ακτές. Η Παξιμάδα είναι ένα μικρό τριγωνικό νησί με βραχώδεις ακτές. Και τα τρία νησιά είναι ακατοίκητα και εκτεθειμένα σε αλατοφόρους ανέμους. Για το λόγο αυτό η βλάστηση είναι αραιή και επικρατούν τα αλόφυτα και τα φρύγανα. Στο ΒΑ τμήμα της Δραγωνάδας υπάρχει θαμνώνας με θαλασσόκεδρα και σχίνους. Και τα τρία νησιά είναι σημαντικά για την χλωρίδα ορνιθοπανίδα τους.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Μικροπανίδα
Μικροχλωρίδα
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Οι ανθρώπινες επεμβάσεις στις Διονυσάδες είναι αμελητέες.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα

Οποιαδήποτε παρέμβαση θα αλλοίωνε το φυσικό τοπίο.

Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ανοικτή θάλασσα
ΘΑΜΝΟΤΟΠΟΙ / ΦΡΥΓΑΝΑ / ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΑ
Μικρά νησιά και βραχονησίδες
Μικροί όρμοι
Παράκτιος κρημνός
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis ammanthus ammanthus (Ανθεμίδα ο άμμανθος)
Capparis orientalis (Κάπαρρη η ανατολική)
Crepis cretica
Crocus tournefortii
Dianthus fruticosus fruticosus (Αγριογαρύφαλλο το θαμνοειδές)
Euphorbia dendroides (Ευφόρβια η δενδροειδής)
Galium graecum graecum
Reichardia orientalis
Scaligeria halophila
Sedum litoreum
Silene holzmannii
Trigonella rechingeri
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)
Αξιόλογα Πτηνά
Alectoris chukar (Νησιώτικη πέρδικα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Columba livia livia (Αγριοπερίστερο)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Otus scops (Γκιώνης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Puffinus puffinus yelkouan (Μύχος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη