Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Μπάλος (Γραμβούσα)
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6020012
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα Γραμβούσας
Συνολική Έκταση (ha) 2898.84
Χερσαία Έκταση (ha) 2898.0
Συνολική Περίμετρος (km) 39.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμμώδης Παραλία / Αμμοθίνες
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βραχώδης Ακτή
Λιμνοθάλασσα
Ορμος
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Τοπίο Βραχονησίδων
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι και σειράς Γαβρόβου - Τριπόλεως.

Περιγραφή Τόπου

Στη δυτική πλευρά του βόρειου άκρου της χερσονήσου της Γραμβούσας σχηματίζεται μία μικρή λιμνοθάλασσα που είναι ανοικτή προς τα νοτιοδυτικά. Ανατολικά περιβάλλεται από τις απότομες κλιτύες και τις ορθοπλαγιές της χερσονήσου της Γραμβούσας και από τα δυτικά από βραχώδη χερσόνησο που συνδέεται με την χερσόνησο της Γραμβούσας με μία στενή λωρίδα ξηράς. Στην ανατολική ακτή εκτεταμένες αμμοθίνες. Σχεδόν άθικτο τοπίο. Η πρόσβαση είναι δυνατή με τα πόδια ή με πλοιάριο από το Καστέλλι.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Φυσικό λιμάνι, που προστατεύεται από τα νησιά Ήμερη Γραμβούσα και Ποντικονήσι που χρησιμοποιήθηκε από Ενετούς και πειρατές.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Θηλαστικά
Κινδυνεύοντα Είδη Χλωρίδας
Μικροχλωρίδα
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Τρωτά Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Μεγάλη αισθητική, οικολογική και ιστορική αξία.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Απορρίμματα
Βοσκή
Κυνήγι
Μηχανοκίνητα πλεούμενα
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Εντατικοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων, διάνοιξη δρόμου ως το Τηγάνι.

Τρωτότητα

Αισθητικά και οικολογικά ιδιαίτερα ευάλωτο τοπίο. Η εντατικοποίηση του τουρισμού και η διάνοιξη δρόμων και η κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων θα διαταράξουν ανεπανόρθωτα το τοπίο (λόγω της μικρής κλίμακας).

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αμμοθίνες και αμμώδης παραλία
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Λιμνοθάλασσα
Μικρά νησιά και βραχονησίδες
Μικροί όρμοι
Παράκτιος κρημνός
Σπήλαια
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη