Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κλέφτικο Μήλου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011000
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα Μήλου
Συνολική Έκταση (ha) 523.20
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 12.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000
Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας
Εικόνες από "Κλέφτικο Μήλου". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βραχώδης Ακτή
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Τοπίο Βραχονησίδων
Κλίμα
Ασθενείς άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Λευκοί-λευκοκίτρινοι έως τεφρομελανοί παλαιοί και νέοι τόφφοι, που αποτελούνται από λεπτομερές ηφαιστιακό υλικό (κίστρη και γιαλί), καλά συνδεδεμένοι, νεογενούς ηλικίας.

Περιγραφή Τόπου

Παραθαλάσσιο τοπίο με γεωλογικούς σχηματισμούς ιδιαίτερης αισθητικής αξίας, όπως γκρεμοί, κολπίσκοι, νησίδες και σπηλιές. Εκτός από την τοποθεσία "Κλέφτικο" στο δυτικό άκρο της νότιας ακτής, αξίζει ιδιαίτερης μνείας και η "Συκιά", στη δυτική ακτή του νησιού. Πρόκειται για μία μεγάλη σπηλιά, της οποίας η οροφή έχει καταρεύσει. Η προτεινόμενη περιοχή δεν περιλαμβάνει καθόλου κτίσματα ή άλλου τύπου υποδομές. Οι δύο παραπάνω τοποθεσίες αποτελούν σταθμούς των τουριστικών πλοιαρίων που εκτελούν το γύρο της Μήλου σε καθημερινά δρομολόγια (αν το επιτρέπει ο καιρός).

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η μόνη εξέλιξη στην περιοχή είναι τα δύο λατομεία, σε απόσταση 1-2 χλμ. προς τα ανατολικά.

Σημεία με καλή Θέα

Η καλύτερη θέα της περιοχής είναι από τη θάλασσα.

Μονοπάτια Περίπατοι

Εξαιτίας του αναγλύφου της περιοχής (απόκρημνοι βράχοι κλπ.) δεν είναι δυνατή αλλά και δε θα χρησίμευε η διάνοιξη μονοπατιών.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Θηλαστικά
Κινδυνεύοντα Είδη Πανίδας
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Επιστημονική έρευνα
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Σύμφωνα με τους ντόπιους ψαράδες , η περιοχή ήταν τόπος αναπαραγωγής της Μεσογειακής φώκιας. Πρόσφατη έρευνα πεδίου πιστοποίησε την ύπαρξη καταφυγίων κατάλληλων για ξεκούραση και αναπαραγωγή. Είναι πιθανό, λόγω της όχλησης από τη σχετικά ψηλή κίνηση πλοιαρίων, οι σπηλιές να μη χρησιμοποιούνται πλέον για αναπαραγωγή.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Εξόρυξη
Οδοποιϊα
Οικοδόμηση
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Τυχόν ενέργειες για την τουριστική ανάδειξη της περιοχής θα πρέπει να λάβουν απαραιτήτως υπόψη τη σημασία της περιοχής για τη Μεσογειακή φώκια, είδους που απειλείται με άμεση εξαφάνιση.

Τρωτότητα

Τυχόν επέκταση εξορυκτικών δραστηριοτήτων, διάνοιξη δρόμων κλπ. θα κατέστρεφε το τοπίο ανεπανόρθωτα.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Μικρά νησιά και βραχονησίδες
Μικροί όρμοι
Παράκτιος κρημνός
Σπήλαια
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Atriplex recurva
Centaurea raphanina raphanina
Centaurea spinosa spinosa
Crepis multiflora
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Podarcis milensis milensis (Γουστέρα της Μήλου)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη