Στοιχεία Είδους

Όνομα Centaurea spinosa
Υποείδος spinosa
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Centaurea spinosa-ssp.tomentosa
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Μείωση
Απειλές
Τουρισμός
Σχόλια απειλών TOURISTIC EXPLOITATION OF COASTS
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Σπάνιο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα MARITIME SANDS AND ROCKS
Παγκόσμια Εξάπλωση TURKEY

Τόποι εμφάνισης του είδους "Centaurea spinosa - spinosa "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
AT5011000 Κλέφτικο Μήλου Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Κυκλάδων
AT2011025 Σχινιάς Μαραθώνα Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Αττικής