Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Σχινιάς Μαραθώνα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2011025
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα Μαραθώνα
Συνολική Έκταση (ha) 177.15
Χερσαία Έκταση (ha) 177.0
Συνολική Περίμετρος (km) 12.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 242.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Εικόνες από "Σχινιάς Μαραθώνα". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμμώδης Παραλία / Αμμοθίνες
Βραχώδης Ακτή
Δάσος Κωνοφόρων
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μακία
Μόνιμο η Εποχικό Ελος
Ορμος
Παραθαλάσσιο Δάσος
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Πευκοδάσος χαμηλού υψομέτρου
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ισχυροί άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Αλλουβιακές αποθέσεις, σχηματισμοί άμμων και συνεκτικών ψαμμιτών, ασβεστόλιθοι, μάρμαρα.

Περιγραφή Τόπου

Πρόκειται για ένα μοναδικό τοπίο που περιλαμβάνει παραλιακό υγρότοπο, παραλιακό δάσος χαλεπίου πεύκης και κουκουναριάς, αμμοθίνες και αμμώδη παραλία, δύο λιμνοπηγές (Μικρή και Μεγάλη Μακαρία) με ρέον γλυκό νερό σε μεγάλη ποσότητα, λόφο με θαμνώδη βλάστηση και την επιμήκη χερσόνησο Κυνόσουρα η οποία είναι πολύ δύσβατη, καλύπτεται από πυκνή μακία και την άνοιξη γεμίζει αγριολούλουδα. Η περιοχή αποτελεί χώρο αναψυχής (θαλάσσια μπάνια) για χιλιάδες κατοίκους της Αττικής. Το έλος έχει μερικώς αποστραγγιστεί τη δεκαετία του ΄20. Στην περιοχή έχουν κτιστεί μερικά σπίτια και υπάρχουν έντονες οικιστικές πιέσεις. Από το 2000 η περιοχή έχει κηρυχθεί σε Εθνικό Πάρκο περιλαμβάνοντας και το Ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο (Ζώνη Β) το οποίο χρησιμοποιεί το νερό της Μακαρίας ενώ το περίσευμα του νερού παροχετεύεται στο έλος.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η περιοχή υπήρξε μέρος του πεδίου της μάχης του Μαραθώνα. Στη δεκαετία του '20 το νερό της πηγής παροχετεύτηκε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα τη μερική αποστράγγιση του έλους. Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει οικιστική ανάπτυξη και σχετικές πιέσεις στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης είχαν εγκατασταθεί στρατιωτικές δραστηριότητες που υποβάθμιζουν αλλά εν μέρει προστάτευαν το τοπίο. Σήμερα έχουν απομακρυνθεί κάποιες κεραίες και το παλιό μικρό αεροδρόμιο.Το κωπηλατοδρόμιο συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής ως υγρότοπου ενώ τον χειμώνα συγκεντρώνονται πολλά υδρόβια πουλιά.

Σημεία με καλή Θέα

Τα ψηλά σημεία των λόφων και η χερσόνησος της Κυνόσουρας.

Μονοπάτια Περίπατοι

Κατά μήκος του δάσους και μέσα στο έλος υπάρχουν χωματόδρομοι. Επίσης κατά μήκος της Κυνόσουρας υπάρχει δύσβατο μονοπάτι.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Κινδυνεύοντα Είδη Πανίδας
Κινδυνεύοντες Τύποι Ενδιαιτημάτων
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Τρωτά Είδη Χλωρίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Αποτελεί σημαντικό βιότοπο. Υπάρχει ενδημικό φυτό της Αττικής, τοπικό ενδημικό ψάρι και πολλά απειλούμενα είδη πουλιών. Το πηγαίο νερό και ο βάλτος είναι σπάνια ενδιαιτήματα. Ο θαμνότοπος της Κυνόσουρας αποτελεί ωραίο μεσογειακό οικοσύστημα και βρίσκεται σε εξαίρετη φυσική κατάσταση. Σπάνιος τύπος παραθαλάσσιου δάσους για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αποστραγγίσεις
Αυθαίρετη κατασκήνωση
Βοσκή
Κυνήγι
Μηχανοκίνητα τροχοφόρα
Οδοποιϊα
Πυρκαγιά
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Παράνομη αυθαίρετη κατασκήνωση τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού. Παράνομη απόρριψη σκουπιδιών και μπάζων στον υγρότοπο.

Τρωτότητα

Παρόλες τις πιέσεις, το τοπίο αντέχει ακόμα. Πολύ ευαίσθητο σε πυρκαγιά.

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλμυρό έλος
Αμμοθίνες και αμμώδης παραλία
Ανοικτή θάλασσα
Ελος με γλυκό νερό
Ελος με υφάλμυρο νερό
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Λασπότοπος
Μικροί όρμοι
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Centaurea spinosa spinosa
Fritillaria obliqua
Pancratium maritimum
Pinus pinea (Κουκουναριά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Gallinula chloropus (Νερόκοτα)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Parus major major (Καλόγερος)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Plegadis falcinellus
Porzana parva (Μικροπουλάδα)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus (Ντάσκα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη