Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νησίδες Μονολιά και Λιχάδες Ευβοίας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2011050
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα Λιχάδας Ευβοίας
Συνολική Έκταση (ha) 48.55
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 6.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμμώδης Παραλία / Αμμοθίνες
Ορμος
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Το νησάκι Μονολιά βρίσκεται πολύ κοντά στο ακρωτήριο Λιχάδα της Β. Ευβοίας. Είναι μακρόστενο με πολύ μικρό υψόμετρο και έναν μικρό όρμο που χρησιμεύει ως φυσικό λιμάνι. Στα νότια της Μονολιάς βρίσκονται άλλα τρία πολύ μικρότερα νησάκια, γνωστά σαν Λιχάδες νήσοι. Σε όλα υπάρχει χαμηλή θαμνώδης βλάστηση και φρύγανα.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Πτηνά
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Παρατήρηση πανίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Μικρά νησιά και βραχονησίδες
Μικροί όρμοι
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη