Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Άγιος Μάμας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011040
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χαλκιδικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 612.77
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 13.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 20.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμμώδης Παραλία / Αμμοθίνες
Λιμνοθάλασσα
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Μόνιμο η Εποχικό Ελος
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Μεγάλη υγρασία
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία

Προσχώσεις.

Περιγραφή Τόπου

Επίπεδο παραθαλάσσιο τοπίο με λιμνοθάλασσα, αλμυρό έλος, αμμοθίνες και εκτεταμένο χερσότοπο καλυμμένο με χαρακτηριστική βλάστηση. Σε διάφορα σημεία υπάρχουν καλαμιώνες και άλλη υδροχαρής βλάστηση. Περιβάλλεται από καλλιεργημένες εκτάσεις. Στα διάφορα ενδιαιτήματα του υγροτόπου μπορεί εύκολα να παρατηρήσει κανείς πολλά είδη υδρόβιων πουλιών. Κατά μήκος της παραλίας έχουν αρχίσει να κτίζονται ενοικιαζόμενα δωμάτια και κατοικίες.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Από τον παραλιακό δρόμο μπορεί να γίνει πολύ καλή παρατήρηση πουλιών.

Μονοπάτια Περίπατοι

Χωματόδρομος παράλληλος με την παραλία.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικές Ζωοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Τρωτά Είδη Πανίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Επιστημονική έρευνα
Οικοτουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Ο Άγιος Μάμας είναι από τους πιο αξιόλογους μικρούς υγροτόπους της χώρας.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αμμοληψία / Χαλικοληψία
Απορρίμματα
Βοσκή
Κυνήγι
Μηχανοκίνητα πλεούμενα
Μηχανοκίνητα τροχοφόρα
Οικοδόμηση
Ρύπανση νερών
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα

Ιδιαίτερα ευαίσθητο τοπίο.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλμυρό έλος
Αμμοθίνες και αμμώδης παραλία
Ανοικτή θάλασσα
Ελος με υφάλμυρο νερό
Καλλιέργειες
Λασπότοπος
Λιμνοθάλασσα
Παρόχθια βλάστηση
Χερσότοπος και θαμνώνας
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη