Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λιμνοθάλασσα Τσοπέλι Αμβρακικού
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011008
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πρέβεζας
Δήμος-Κοινότητα Μιχαλίτσι / Φλάμπουρα
Συνολική Έκταση (ha) 93.10
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 3.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Εικόνες από "Λιμνοθάλασσα Τσοπέλι Αμβρακικού". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Λιμνοθάλασσα
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Μία σχετικά μικρή αλλά ανεπηρέαστη από τον άνθρωπο λιμνοθάλασσα, κοντά στην Αρχαία Νικόπολη και το χωριό Μιχαλίτσι. Το γαλήνιο τοπίο με τις αρμυρήθρες και τα αρμυρίκια, τα υδρόβια πουλιά που φωλιάζουν στις νησίδες και τις ψαρόβαρκες είναι σίγουρα ένα σύνολο με ιδιαίτερο αισθητικό ενδιαφέρον. Προτείνεται να γίνει ανεξάρτητο ΤΙΦΚ (όχι Β. Αμβρακικός).

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Το τοπίο δημιουργήθηκε από τις προσχώσεις του ποταμού Λούρου.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Επιστημονική έρευνα
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Παρατήρηση πανίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Κυνήγι
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλμυρό έλος
Αμμοθίνες και αμμώδης παραλία
Ελος με υφάλμυρο νερό
Λασπότοπος
Λιμνοθάλασσα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη