Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νησίδα Κλείσοβα και λιμνοθάλασσα Κλείσοβας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2011102
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα Μεσολογγίου
Συνολική Έκταση (ha) 3026.24
Χερσαία Έκταση (ha) 0.7
Συνολική Περίμετρος (km) 26.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Ιστορικός Τόπος
Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας
Εικόνες από "Νησίδα Κλείσοβα και λιμνοθάλασσα Κλείσοβας". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμμώδης Παραλία / Αμμοθίνες
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Λιμνοθάλασσα
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ασήμαντο σε έκταση νησάκι στη μέση της Λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας με ένα εκκλησάκι και κάποια ασήμαντα οχυρωματικά έργα που διαδραμάτισε όμως πολύ σημαντικό ρόλο κατά την πολιορκία του Μεσολογγίου. Συνεπώς η ιστορική του αξία είναι αναμφισβήτητη. Αισθητικά το νησάκι αυτό συνδέεται άμεσα με το γύρω γαλήνιο τοπίο της λιμνοθάλασσας, μιας από τις τρεις που απαρτίζουν το σύμπλεγμα λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Προτείνεται να περιληφθεί ως ΤΙΦΚ όλη η λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας με τις νησίδες και τα διβάρια της λόγω της ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς της.

Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κινδυνεύοντα Είδη Πανίδας
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικές Ζωοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Τρωτά Είδη Πανίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Επιστημονική έρευνα
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Παρατήρηση πανίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Κυνήγι
Οικοδόμηση
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Λιμνοθάλασσα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη