Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Αντίμηλος
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011011
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα Μήλου
Συνολική Έκταση (ha) 880.53
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 13.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 684.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Καταφύγιο Θηραμάτων

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βραχώδης Ακτή
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Τοπίο Βραχονησίδων
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ισχυροί άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ένα άγριο, βραχώδες, απόκρημνο νησί, στα Β.Δ. της Μήλου, που υψώνεται απότομα από τη θάλασσα στα 684m. Το νησί σκεπάζεται από φρύγανα και μικρούς θάμνους και περιβάλλεται στο μεγαλύτερο μέρος του από εντυπωσιακές ορθοπλαγιές.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Θηλαστικά
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικές Ζωοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Τρωτά Είδη Πανίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Στην περιοχή ασκείται λαθροθηρία.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ανοικτή θάλασσα
Μικρά νησιά και βραχονησίδες
Παράκτιος κρημνός
Φρύγανα
Χερσότοπος και θαμνώνας
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Capra aegagrus (Αγριοκάτσικο)
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Podarcis milensis milensis (Γουστέρα της Μήλου)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη