Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Μικρή Πρέσπα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011039
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φλώρινας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 5249.80
Χερσαία Έκταση (ha) 4275.0
Συνολική Περίμετρος (km) 42.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2156.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 853.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Εθνικός Δρυμός
Παραδοσιακός Οικισμός
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας
Εικόνες από "Λίμνη Μικρή Πρέσπα". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαιολογικός Χώρος
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Λιμναίο Τοπίο
Μακία
Μεικτό Δάσος
Οικισμός ομοιόμορφος με φυσικό τοπίο (π.χ. πέτρα, ξύλο)
Οικισμός σε πλαγιά λόφου
Ορεινό Τοπίο
Κλίμα
Μεγάλη υγρασία
Μικρή ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Το γνωστό τοπίο των Πρεσπών. Αξιόλογα χαρακτηριστικά η λίμνη, το νησάκι Άγιος Αχίλλειος, οι αποικίες και η παρουσία των υδρόβιων πουλιών, ο παραδοσιακός οικισμός του Αγίου Γερμανού κλπ.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Θηλαστικά
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικό Οικοσύστημα
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Επιστημονική έρευνα
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παρατήρηση πανίδας
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Ελος με γλυκό νερό
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Καλλιέργειες
Παρόχθια βλάστηση
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Vinca balcanica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anser anser anser (Σταχτόχηνα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Rutilus rutilus (Τσιρώνι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Lucanus cervus (Λουκάνος ο ελαφόμορφος)
Morimus funereus (Μόρινος ο …)
Σχόλια για τα είδη