Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Κουρνά
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6020003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα Κουρνά
Συνολική Έκταση (ha) 193.74
Χερσαία Έκταση (ha) 194.0
Συνολική Περίμετρος (km) 6.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Δρυοδάσος
Λιμναίο Τοπίο
Μακία
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Καρστικό βύθισμα που περιβάλλεται προς Ν από ρήγμα Α - Δ και Α από ρήγμα ΔΝ - ΒΑ, στην επαφή ασβεστόλιθων της ενότητας του Τρυπαλτού (Ν) με νεογενείς μάργες (Β). Η λίμνη τροφοδοτείται από υπόγειες πηγές που σχηματίζονται στην επαφή των ασβεστολίθων με τις μάργες και από την επιφανειακή απορροή.

Περιγραφή Τόπου

Η λίμνη του Κουρνά είναι η μοναδική φυσική λίμνη στην Κρήτη. Περιβάλλεται από υψώματα με αραιές συστάδες πουρναριών και φρύγανα. Στο βορειοδυτικό άκρο υπάρχει συσσώρευση εστιατορίων και ενοικιαζόμενες βάρκες και θαλάσσια ποδήλατα. Υπάρχει πρόβλημα απορριμμάτων και λυμάτων. Κατά μήκος της βόρειας όχθης υπάρχει δρόμος που οδηγεί σε αρδευτικό αντλιοστάσιο στο βορειοανατολικό άκρο της λίμνης. Μετά το αντλιοστάσιο πυκνή συστάδα από πουρνάρια και παρόχθια υδροχαρής βλάστηση καλύπτουν όλη την ανατολική και νότια όχθη που διατηρούνται σε καλή φυσική κατάσταση. Η λίμνη του Κουρνά είναι σημαντικός σταθμός για τα αποδημητικά πουλιά.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Το χωριό Κουρνά που βρίσκεται σε απόσταση 2,5 χλμ. από τη λίμνη ήταν η έδρα της Επαναστατικής Κυβέρνησης το 1866.

Σημεία με καλή Θέα

Σε όλο το μήκος της όχθης και από τα γύρω υψώματα.

Μονοπάτια Περίπατοι

Ο γύρος της λίμνης (εμπόδια από τους φράκτες).


Αξίες

Οικολογική Αξία
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Επιστημονική έρευνα
Παρατήρηση πανίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Η λίμνη του Κουρνά διατηρεί την αισθητική της αξία παρά τα εστιατόρια που έχουν δημιουργηθεί στο βορειοδυτικό άκρο.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Απόληψη νερού
Βοσκή
Ευτροφισμός
Κυκλοφορία Οχημάτων
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Οικοδόμηση
Στάβλοι
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Ακαλαίσθητη δόμηση στην περιοχή των εστιατορίων και πάνω από τον παρόχθιο δρόμο κατά μήκος της βόρειας όχθης.

Τρωτότητα

Το παράνομο κυνήγι, ο θόρυβος και τα θαλάσσια ποδήλατα ενοχλούν τα πουλιά. Ρύπανση του νερού από τα λύματα των εστιατορίων. Οι φράκτες των κτηνοτρόφων εμποδίζουν την πεζοπορία. Υπεράντληση νερού.

Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλλουβιακό και πολύ υγρό δάσος και πυκνή βλάστηση
ΘΑΜΝΟΤΟΠΟΙ / ΦΡΥΓΑΝΑ / ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΑ
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Cyclamen creticum
Potamogeton pectinatus
Quercus ithaburensis macrolepis (Ήμερη βελανιδιά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Netta rufina (Φερεντίνι)
Plegadis falcinellus
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Lacerta trilineata trilineata (Τρανόσαυρα)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη