Στοιχεία Είδους

Όνομα Quercus ithaburensis
Υποείδος macrolepis
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Quercus macrolepis/quercus aegilops
Κοινή Ονομασία Ήμερη βελανιδιά
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Μείωση
Απειλές
Υλοτομία
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα
Παγκόσμια Εξάπλωση ALBANIA/ITALY/TURKEY/W.ASIA

Τόποι εμφάνισης του είδους "Quercus ithaburensis - macrolepis "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
AT5011027 Αστρίς Θάσου Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Καβάλας
AT6010079 Καρφί, Κράσι, Κερά Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Ηρακλείου
AT6020003 Λίμνη Κουρνά Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Χανίων