Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Καρφί, Κράσι, Κερά
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010079
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1366.68
Χερσαία Έκταση (ha) 1366.0
Συνολική Περίμετρος (km) 18.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1290.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 300.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αναβαθμοί (πεζούλες)
Αρχαιολογικός Χώρος
Δρυοδάσος
Ελαιώνας
Λειβάδι/Ξέφωτο
Μακία
Μεικτό Δάσος
Οικισμός γύρω από πλατεία
Οικισμός με κυρίαρχο στοιχείο δρόμο
Οικισμός σε πλαγιά λόφου
Ορεινός Βοσκότοπος
Ορεινό Τοπίο
Πλαγιά βουνού
Φρυγανότοπος
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία

Η πυραμίδα της κορυφής του Καρφιού αποτελείται από ασβεστολίθους της σειράς Γαβρόβου Τριπόλεως και βρίσκεται σε επαφή με παλαιότερα στρώματα φυλλιτών-χαλαζιτών που εμφανίζονται στις ανατολικές κλιτύες. Στην επαφή μεταξύ των δύο στρωμάτων υπάρχουν πηγές (Βιτζελόβρυση).

Περιγραφή Τόπου

Το Καρφί είναι ένα ύψωμα σε μία βόρεια απόληξη της οροσειράς της Δίκτης, ύψους 1100 μ, με κορυφή σε σχήμα κόλουρου κώνου. Το άσπρο ασβεστολιθικό πέτρωμα του κώνου της κορυφής άρχεται σε έντονη αντίθεση με τις καταπράσινες χαμηλότερες πλαγιές. Η βλάστηση αποτελείται από φρύγανα και αραιή μακία που πιο κάτω δίνει τη θέση της σε ένα μικτό δάσος βελανιδιάς και κυπαρισιών με συστάδες πλατανιών στις νεροσυρμές. Ο όγκος του Καρφιού που σήμερα είναι βοσκότοπος, φέρει ίχνη από εγκαταλειμμένους αναβαθμούς. Χαμηλότερα υπάρχει μία ζώνη από παλαιό ελαιώνα μέσα στον οποίο φυτρώνουν κυπαρίσια και βελανιδιές. Στη ρίζα υπάρχουν τα χωριά Κράσι (στα δυτικά) και Κερά (στο δρόμο προς το Λασίθι). Στον αυχένα που συνδέει την κορυφή του Καρφιού με τον όγκο της Δίκτης υστερομινωϊκός οικισμός.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Ερείπια υστεομινωϊκού οικισμού με ιερά κορυφής.

Σημεία με καλή Θέα

Από την κορυφή του Καρφιού προς τη βόρεια ακτή από Ηράκλειο ως τον κόλπο του Μιραμπέλου.

Μονοπάτια Περίπατοι

Από Κερά προς Καρφί.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Θηλαστικά
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Η διάνοιξη δρόμου προς το Καρφί συνιστά τη σοβαρότερη απειλή (προς το παρόν έχει σταματήσει).

Τρωτότητα

Αυξημένη διάβρωση οφειλόμενη στην υπερβόσκηση της πλαγιάς πάνω από το χωριό Κερά.

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ξηρό ασβεστολιθικό λιβάδι και ψευδοστέπα
Ξηρό λιβάδι σε πυριτικά εδάφη
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Myrtus communis communis (Μυρτιά η κοινή)
Platanus orientalis (Πλάτανος)
Quercus ithaburensis macrolepis (Ήμερη βελανιδιά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Columba livia livia (Αγριοπερίστερο)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Otus scops (Γκιώνης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη