Στοιχεία Είδους

Όνομα Myrtus communis
Υποείδος communis
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Μυρτιά η κοινή
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα SCRUB AND STREAM SIDES
Παγκόσμια Εξάπλωση S.W.EUROPE/AZORES/MADEIRA/MEDITERRANEAN REGION/W.ASIA

Τόποι εμφάνισης του είδους "Myrtus communis - communis "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
AT6010079 Καρφί, Κράσι, Κερά Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Ηρακλείου
AT5011028 Κοίνυρα Θάσου Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Καβάλας