Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ακρωτήριο Καφηρέας (Κάβο Ντόρο)
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2011001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα Αμυγδαλέα
Συνολική Έκταση (ha) 2839.44
Χερσαία Έκταση (ha) 2839.0
Συνολική Περίμετρος (km) 26.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 966.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδης Ακτή
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μακία
Οικισμός σε πλαγιά λόφου
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Πλαγιά βουνού
Φρυγανότοπος
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ισχυροί άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία Κυρίως σχιστολιθικά πετρώματα με περιορισμένη εμφάνιση μαρμάρων και ασβεστολίθων.
Περιγραφή Τόπου Ένα άγριο ακρωτήριο που το δέρνουν οι άνεμοι του Αιγαίου. Οι πλαγιές πέφτουν απότομα προς τη θάλασσα από ύψος περίπου 1000 μ. Στη βόρεια πλευρά κυριαρχούν οι φτέρες και οι ελαιώνες ενώ ανάμεσά τους φυρτώνουν πολλά πλατάνια. Αλλού βλέπουμε αγριελιές, πουρνάρια και άριες.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου Περισσότερο κατοικημένη στα παλιά χρόνια η περιοχή τείνει να εγκαταληφθεί πλήρως. Η επίδραση της κτηνοτροφίας και της γεωργίας όλο και περιορίζεται.
Σημεία με καλή Θέα Όλη η περιοχή.
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ερπετά
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή είναι σημαντικό πέρασμα αποδημητικών πουλιών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Προς το παρόν δεν υφίσταται σοβαρή απειλή.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ανοικτή θάλασσα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Παράκτιος κρημνός
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Armeria johnsenii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη