Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Στυμφαλία
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011000
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κορινθίας
Δήμος-Κοινότητα Στυμφαλία / Κιόνια
Συνολική Έκταση (ha) 1473.82
Χερσαία Έκταση (ha) 1473.0
Συνολική Περίμετρος (km) 22.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 700.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 700.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Εικόνες από "Λίμνη Στυμφαλία". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαιολογικός Χώρος
Λιμναίο Τοπίο
Μόνιμο η Εποχικό Ελος
Οροπέδιο
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Πρόκειται για μια ορεινή λίμνη που εκτείνεται σ΄ένα οροπέδιο, μεταξύ των βουνών Ζήρια και Ολίγυρτος. Ο περίγυρος δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο αισθητικό ενδιαφέρον υποβαθμισμένος καθώς είναι από την υπερβόσκηση, όμως η ίδια η λίμνη έχει μία ιδιαίτερη ομορφιά, με τους πυκνούς καλαμιώνες που την καλύπτουν σε μεγάλη έκταση και ανάλογα με την εποχή αναπτύσσονται ή λιγοστεύουν και αλλάζουν χρώματα. Στις όχθες της λίμνης υπάρχουν τα ερείπια και η πηγή της αρχαίας Στυμφάλου.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Σε παλαιότερες εποχές οι γύρω από τη λίμνη περιοχές σκεπάζονταν με πυκνά δάση που σήμερα έχουν σχεδόν εξαφανισθεί.

Σημεία με καλή Θέα

Τα υψώματα δίπλα στην αρχαία πόλη Στύμφαλο.

Μονοπάτια Περίπατοι

Δεν υπάρχουν.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Ερπετά
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Επιστημονική έρευνα
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Οικοτουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αποστραγγίσεις
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ελος με γλυκό νερό
Λασπότοπος
Ρέοντα ύδατα
Χερσότοπος και θαμνώνας
Αξιόλογα Φυτά
Convolvulus mairei
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Plegadis falcinellus
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη