Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Περιοχή Μετεώρων
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3010036
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Τρικάλων
Δήμος-Κοινότητα Καλαμπάκας
Συνολική Έκταση (ha) 805.45
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 12.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 500.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 250.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Δίκτυο NATURA-2000
Ιστορικός Τόπος
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Εικόνες από "Περιοχή Μετεώρων". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αλλο
Αμφιθεατρικός οικισμός πάνω από πεδιάδα
Αρχαιολογικός Χώρος
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Μακία
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Οικισμός σε πρόποδες λόφου
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Αραιές χιονοπτώσεις
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Οι βράχοι είναι ψαμμίτες και αργιλοαμμώδη πετρώματα που έχουν απομονωθεί από την πολύχρονη διάβρωση.

Περιγραφή Τόπου

Ένα μοναδικής ομορφιάς τοπίο με τους βράχους των Μετεώρων να υψώνονται κάθετα, συχνά ψηλότερα από τα 250 μ. περιβαλλόμενοι από πλαγιές με πυκνή βλάστηση. Στις κορυφές των βράχων δεσπόζουν τα πανάρχαια μοναστήρια ενώ στον ουρανό γυροπετούν σπάνια αρπακτικά πουλιά. Τα Μετέωρα είναι βράχοι φαιοί, απόκρημνοι, γυμνοί από κάθε βλάστηση με σπήλαια και φωλιές αγρίων πτηνών. Στις πλαγιές τους διατηρούν την όψη νεκρού, αλλόκοτου αλλά και μοναδικού τοπίου, με μεγάλη αντίθεση προς τα κατάφυτα γύρω όρη, που απαλύνεται από τις γραφικές μονές και τα στεφανώνουν. Το θέαμα του επιβλητικού αυτού γεωλογικού φαινομένου (μοναδικού στην Ελλάδα) είναι μεγαλοπρεπές και σε όγκο και σε μορφή. Στα πόδια των βράχων των Μετεώρων απλώνεται ο όμορφος παραδοσιακός οικισμός Καστράκι και ο Θεσσαλικός κάμπος, με την κοιλάδα του Πηνειού. Στα διάκενα μεταξύ των βράχων αναπτύσσεται πλούσια βλάστηση.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Οι βράχοι των Μετεώρων πιστεύεται ότι δημιουργήθηκαν τα προϊστορικά χρόνια λόγω της τριβής του νερού κάποιου ποταμού ή λόγω κάποιου παγετώνα που έπεφτε στην τότε λίμνη της Θεσσαλίας. Οι πρώτοι κάτοικοι των Μετεώρων ήταν ασκητές που εγκαταστάθηκαν στα σπήλαια τον 11ο αι. και ίδρυσαν τις πρώτες σκήτες. Από το 14ο-15ο αι. τα Μετέωρα ήταν από τα αξιολογώτερα κέντρα μοναχισμού και αποτελούσαν αυτόνομη μοναστική πολιτεία με πολλά προνόμια. Τον 16ο αι. αρχίζει η παρακμή και σήμερα από τις εικοσιτέσσερεις μονές λειτουργούν μόνο έξι.

Σημεία με καλή Θέα

Όλα τα μοναστήρια προσφέρουν μοναδική θέα.

Μονοπάτια Περίπατοι

Υπάρχουν τα παλιά μονοπάτια που οδηγούν στα διάφορα μοναστήρια. Κλίμακες (για πεζούς) και δρόμοι (για οχήματα) ανάβασης από τους πρόποδες των βράχων προς τις μονές στις κορυφές.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Τρωτά Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Επιστημονική έρευνα
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Καλλιτεχνικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Το Καστράκι είναι παλιό κεφαλοχώρι και αγροτικό κέντρο. Το τοπίο εμπνέει αισθήματα φόβου και ιλίγγου ανάμεικτα με δέος. Η πάλη της ασκητικής ψυχής με τον κίνδυνο και τη στέρηση βρίσκεται εδώ στην πιο έντονη μορφή της. Σπουδαιότερες μονές είναι ο Αγ. Νικόλαος ο Αναπαυσάς, η Μονή Ρουσάνου (Αγ. Βαρβάρας), η Μονή Βαρλαάμ, το Μεγάλο Μετέωρο (Μεταμόρφωση), η Αγ. Τριάδα και ο Αγ. Στέφανος, όλες σημαντικότατες από άποψη ιστορική, αρχιτεκτονική και ιστορίας της τέχνης (τοιχογραφίες, ιστορικά βιβλία, κειμήλια, εκεύη κ.λ.π.).


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Αλλη απειλή/διαταραχή
Αναψυχή
Εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών
Κυκλοφορία Οχημάτων
Κυνήγι
Μηχανοκίνητα τροχοφόρα
Οδοποιϊα
Οικοδόμηση
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Εγκατάλειψη πολλών κτισμάτων των Μετεώρων. Υπάρχει επίσης και ο κίνδυνος της αρχαιοκαπηλίας για τα ιερά κειμήλια των Μονών.

Τρωτότητα

Πολύ ευαίσθητο τοπίο στις ανθρώπινες επεμβάσεις. Η υπερβολική τουριστικοποίηση απειλεί να αλλοιώσει το χαρακτήρα της περιοχής.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος αειθαλών πλατυφύλλων
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Αξιόλογα Φυτά
Allium meteoricum
Centaurea chrysocephala
Silene graeca
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη