Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λιμανάκι Πόρτο Λάγος
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011009
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ξάνθης
Δήμος-Κοινότητα Πόρτο Λαγός
Συνολική Έκταση (ha) 377.87
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 9.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας
Εικόνες από "Λιμανάκι Πόρτο Λάγος". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Λιμνοθάλασσα
Μόνιμο η Εποχικό Ελος
Νεώτερα κτίσματα
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μέτρια ηλιοφάνεια
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Βρίσκεται στο Νομό Ξάνθης, στην έξοδο της Λίμνης Βιστονίδας προς τη θάλασσα. Ένα μικρό γραφικό λιμάνι και παραθαλάσσιο χωριουδάκι. Στα ανατολικά, επάνω σ΄ένα νησάκι, είναι χτισμένο ένα πανέμορφο εκκλησάκι που επικοινωνεί με τη ξηρά με ξύλινη γέφυρα. Γύρω, στις όχθες, φυτρώνουν καλαμιές και βούρλα και όλες τις εποχές υπάρχουν στην περιοχή υδρόβια πουλιά. Στο δασάκι που βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι φωλιάζουν ερωδιοί.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Κινδυνεύοντα Είδη Πανίδας
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικές Ζωοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Επιστημονική έρευνα
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Καλλιτεχνικό Ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Παρατήρηση πανίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Λιμενικά εργα
Μηχανοκίνητα πλεούμενα
Ρύπανση νερών
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Plegadis falcinellus
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Tadorna ferruginea (Καστανόχηνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη