Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Δελφικό τοπίο
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2010031
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φωκίδας
Δήμος-Κοινότητα Δελφών
Συνολική Έκταση (ha) 340.65
Χερσαία Έκταση (ha) 340.0
Συνολική Περίμετρος (km) 7.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1100.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Ιστορικός Τόπος
Καταφύγιο Θηραμάτων
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαία κτίσματα
Αρχαιολογικός Χώρος
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Ορεινό Τοπίο
Κλίμα
Αραιές χιονοπτώσεις
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ως ΤΙΦΚ νοείται ο χώρος πάνω από το χωριό των Δελφών με τους γκρεμούς και την Κασταλλία πηγή και όλο τον αρχαιολογικό χώρο, από την είσοδο στο χώρο ερχόμενοι από Αθήνα, μέχρι την έξοδο του χωριού προς Ιτέα. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να υπαχθεί στο ΤΙΦΚ το ίδιο το χωριό το οποίο δεν παρουσιάζει καμμία γραφικότητα, ούτε παραδοσιακά στοιχεία.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Άλλοτε γυμνό και υποβαθμισμένο τοπίο που σήμερα καλύπτεται από πεύκα και άλλα είδη δένδρων και θάμνων προερχόμενων από αναδάσωση.

Σημεία με καλή Θέα

Όλη η περιοχή έχει εκπληκτική θέα προς τον κάμπο με τους ελαιώνες και τη θάλασσα της Ιτέας.

Μονοπάτια Περίπατοι

Οι διαδρομές μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, προς τον Ναό του Απόλλωνα και το Στάδιο.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Κινδυνεύοντα Είδη Πανίδας
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικές Ζωοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Τρωτά Είδη Πανίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Καλλιτεχνικό Ενδιαφέρον
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Η υπερβολική τουριστική εκμετάλλευση του χώρου απειλεί να αλλοιώσει κάπως τα φυσικά στοιχεία.

Τρωτότητα

Η περιοχή δεν απειλείται. Προστατεύεται καλά λόγω αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας.

Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Alkanna orientalis
Campanula topaliana delphica
Stachys swainsonii swainsonii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη