Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λιμνοθάλασσα Χαλκιοπούλου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011032
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κερκύρας
Δήμος-Κοινότητα Κερκύρας
Συνολική Έκταση (ha) 230.70
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 6.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Λιμνοθάλασσα
Κλίμα
Μέτρια ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Παρά τη μερική καταστροφή που έχει υποστεί η λιμνοθάλασσα αυτή από την κατασκευή του αεροδρομίου και τη γειτνίασή της με την πόλη και το Κανόνι (έντονη τουριστική κίνηση) εν τούτοις διατηρεί μεγάλο μέρος από τη φυσικότητά της ιδιαίτερα στο νότιο και δυτικό τμήμα της. Γι αυτό κρίνεται σημαντικό να προστατευθεί ό,τι απέμεινε, τόσο ως τοπίο, όσο και ως βιότοπος. Οι όχθες με τους καλαμιώνες, ο περίπατος κατά μήκος της πεζογέφυρας, τα περιβόλια και τα δένδρα στη δυτική πλευρά δίνουν μία ιδιαίτερη γοητεία σ΄αυτό το φυσικό ιχθυοτροφείο που επιπλέον είναι ακόμα καταφύγιο υδρόβιων πουλιών.

Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Άλλοτε πανέμορφος υγρότοπος που η ανατολική του πλευρά αλλοιώθηκε λόγω της επέκτασης της πόλης και της κατασκευής του αεροδρομίου.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αεροδρόμια
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Οχλούσες τουριστικές εγκαταστάσεις
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλμυρό έλος
Ελος με υφάλμυρο νερό
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη