Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Χερσόνησος Κόκκινος Μοναστηρακίου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2011018
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φωκίδας
Δήμος-Κοινότητα Μοναστηράκι Φωκίδας
Συνολική Έκταση (ha) 23.12
Χερσαία Έκταση (ha) 21.0
Συνολική Περίμετρος (km) 2.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμμώδης Παραλία / Αμμοθίνες
Βραχώδης Ακτή
Λιμνοθάλασσα
Μακία
Ορμος
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Κλίμα
Ασθενείς άνεμοι
Μέτρια ηλιοφάνεια
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Μία πανέμορφη χερσόνησος, ανατολικά από την εκβολή του Μόρνου και δυτικά από το χωριό Μοναστηράκι. Σκεπάζεται από πουρνάρια, άλλους θάμνους, πεύκα και κυπαρίσσια και αποτελείται από δύο υψώματα που επικοινωνούν με έναν λαιμό. Δίπλα προς τα ανατολικά υπάρχει μικρή λιμνοθάλασσα, που λειτουργεί ως ιχθυοτροφείο και χωρίζεται από τη θάλασσα με μία αμμώδη λουρίδα (λούρος). Στην περιοχή ανατολικά της λιμνοθάλασσας υπάρχουν γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, τα οποία αλλοιώνουν το τοπίο.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Άλλοτε φυσικός βιότοπος που σήμερα δέχεται κάποια πίεση από την τουριστική αξιοποίηση και έχει κάπως αλλοιωθεί.

Σημεία με καλή Θέα

Τα δύο υψώματα της χερσονήσου.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Πτηνά
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Παρατήρηση πανίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Παραδοσιακή εκμετάλλευση της λιμνοθάλασσας με εκτροφή τσιπούρας σε φυσικές συνθήκες. Ως αναψυχή του ντόπιου πληθυσμού νοείται η επίσκεψη στη ντίσκο. Τουρισμός μόνο το καλοκαίρι, για δύο μήνες.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αυθαίρετη κατασκήνωση
Θόρυβος
Κυνήγι
Οχλούσες τουριστικές εγκαταστάσεις
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Το καλοκαίρι παρατηρείται ελεύθερο κάμπιγκ. Ως οχλούσα τουριστκή δραστηριότητα και πηγή θορύβου νοείται εδώ η ύπαρξη της ντίσκο και των γηπέδων.

Τρωτότητα

Η τουριστικοποίηση της περιοχής είναι μία άμεση απειλή που πρέπει να αντιμετωπισθεί γρήγορα.

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλμυρό έλος
Ελος με υφάλμυρο νερό
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Μικροί όρμοι
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη