Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Πετρών
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011029
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φλώρινας
Δήμος-Κοινότητα Πετρών
Συνολική Έκταση (ha) 2986.48
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 21.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1192.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 573.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Εικόνες από "Λίμνη Πετρών". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαιολογικός Χώρος
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Λειβάδι/Ξέφωτο
Λιμναίο Τοπίο
Μόνιμο η Εποχικό Ελος
Οικισμός σε πρόποδες λόφου
Πεδινό Τοπίο / Κάμπος
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ισχυροί άνεμοι
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι και αλλούβια.

Περιγραφή Τόπου

Αβαθής λίμνη σε ασβεστολιθική περιοχή. Περιβάλλεται από γυμνούς ασβεστολιθικούς λόφους με χορτολιβαδική βλάστηση από τη βόρεια πλευρά. Γραφικό παραλίμνιο χωριό οι Πέτρες στα δυτικά της λίμνης με αρκετά παλιά λιθόκτιστα σπίτια. Ένας αξιόλογος αρχαιολογικός χώρος δυτικά του οικισμού των Πετρών (Μεγάλα Λιθάρια βυθισμένα στο έδαφος-αποθήκες κρασιού). Δυτικά ο κάμπος του Αμυνταίου, υγρά λιβάδια και καλαμιώνες. Η λίμνη τροφοδοτείται κυρίως από το ρέμα Αμύντας (αποστραγγιστικό κανάλι). Το βάθος της λίμνης περιορίσθηκε από τα 4 μ. που ήταν παλιότερα στο 1.5 μ. σήμερα, μετά την κατασκευή καναλιού που διοχετεύει νερά προς τη Βεγορίτιδα (ανατολικά) και σε καρστική καταβόθρα κοντά στην Αγ. Σωτήρα. Σημαντικός βιότοπος για υδρόβια πτηνά.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Αποστραγγιστικά έργα για τη δημιουργία νέων γεωργικών εκτάσεων.

Σημεία με καλή Θέα

Ο περιμετρικός δρόμος από τα βόρεια. Ο λόφος της Αγ. Σωτήρας (ανατολικά).

Μονοπάτια Περίπατοι

Περιμετρικά.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Γραφική περιοχή όχι ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Αλιεία
Αποστραγγίσεις
Κυνήγι
Ρύπανση νερών
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα

Αποστράγγιση, φυτοφάρμακα, θήρα.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Ελος με γλυκό νερό
Καλλιέργειες
Λιθώνας
Ξηρό ασβεστολιθικό λιβάδι και ψευδοστέπα
Παρόχθια βλάστηση
Υγρό λιβάδι και φυτοκοινωνία με ψηλά χόρτα
Χερσότοπος και θαμνώνας
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Citellus citellus gradojevici (Σπερμόφιλος)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Triturus cristatus karelinni (Λοφιοφόρος Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη