Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011031
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φλώρινας
Δήμος-Κοινότητα Λιμνοχώρι, Ανάργυροι, Αετός
Συνολική Έκταση (ha) 4541.58
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 28.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1102.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 593.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Καταφύγιο Θηραμάτων
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Εικόνες από "Λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Δρυοδάσος
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Λιμναίο Τοπίο
Μόνιμο η Εποχικό Ελος
Πεδινό Τοπίο / Κάμπος
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ασθενείς άνεμοι
Μέτρια ηλιοφάνεια
Μεγάλη υγρασία
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Γεωλογία

Σχιστόλιθοι, αλλούβια.

Περιγραφή Τόπου

Γραφικές λίμνες σε ηπειρωτική περιοχή (στο δυτικό τμήμα του οροπεδίου Πτολεμαϊδας, Αμυνταίου). Σημαντικός βιότοπος για τα πουλιά και γαλήνιο τοπίο με ορεινό δασικό τοπίο από τη δυτική πλευρά, έλη, καλαμιώνες και γόνιμη πεδιάδα από τα ανατολικά. Το Λιμνοχώρι, προσφυγικό χωριό, είναι κτισμένο πάνω σε μία χαμηλή ράχη που χωρίζει τις δύο λίμνες.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Άλλοτε οι λίμνες είχαν μεγαλύτερη επιφάνεια. Η στάθμη τους έπεσε πολύ με διάφορα αποστραγγιστικά έργα που έγιναν και οδήγησαν το νερό στη λίμνη των Πετρών. Οι λίμνες είχαν σημαντική παραγωγή ψαριών, τα ψάρια μειώθηκαν μετά τον εμπλουτισμό τους με ξενικά είδη.

Σημεία με καλή Θέα

Από τη μεταξύ των λιμνών χαμηλή ράχη και το Λιμνοχώρι. Από ύψωμα ανατολικά της Λ. Ζάζαρη. Από το δρόμο προς Νυμφαίο.

Μονοπάτια Περίπατοι

Κατά μήκος της ενδιάμεσης ράχης.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Πτηνά
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Επιστημονική έρευνα
Οικοτουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλιεία
Αποστραγγίσεις
Απόληψη νερού
Βοσκή
Καλλιέργειες
Κυνήγι
Ρύπανση νερών
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Κίνδυνος πρόσχωσης και κάλυψης των πηγών γλυκού νερού του πυθμένα της λίμνης Ζάζαρη από αντιπλημμυρικά νερά που οδηγούν με κανάλι ορεινό ρέμα στο χώρο της λίμνης.

Τρωτότητα

Θήρα, φυτοφάρμακα.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Ελος με γλυκό νερό
Καλλιέργειες
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Citellus citellus gradojevici (Σπερμόφιλος)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Aquila chrysaetos homeyeri (Χρυσαητός …)
Aquila clanga (Στικταητός)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Triturus cristatus karelinni (Λοφιοφόρος Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Barbus barbus macedonicus (Μουστακάτο)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη