Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AT1010004 Αρχαία Ολυμπία
AT2010018 Βραυρώνα
AT1011066 Βράχος Αγ. Λεοντίου Μονής Ταξιαρχών
AT6011021 Βρόκαστρο
AT3010051 Εκβολή Αχέροντα και Νεκρομαντείο
AT6011059 Ελεύθερνα
AT6011057 Ζάκρος
AT6010087 Κανλί Καστέλι (Προφήτης Ηλίας, Ρόκκα)
AT6010071 Κνωσός
AT3011000 Κοιλάδα Καλαμά μεταξύ των χωριών Σίδερη και Πηγαδούλια
AT6011014 Λιθίνες Σητείας
AT4011031 Λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα
AT2012024 Λίμνη Παραλίμνη
AT4011113 Νέα Πέραμος
AT5011124 Περιοχή Ι.Μ. Ευαγγελίστριας Σκιάθου
AT2011004 Ρέματα Μουρτερής και Μανικιώτικο περιοχής Κύμης
AT3011012 Συμβολή Αώου-Βοϊδομάτη
AT3011003 Τμήμα Αχέρωντα από Γλυκή μέχρι Καστρί
AT3011014 Τμήμα της Κοιλάδας του Καλαμά από Σουλόπουλο μέχρι Γκρίμποβο
AT6010074 Φαιστός
AT6020017 Φρέ