Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ρέματα Μουρτερής και Μανικιώτικο περιοχής Κύμης
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2011004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3843.41
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 34.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμμώδης Παραλία / Αμμοθίνες
Αρχαιολογικός Χώρος
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Ορμος
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Ποτάμιο Τοπίο
Κλίμα
Αραιές χιονοπτώσεις
Ισχυροί άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Τα ρέματα και το γύρω τοπίο διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση με νερά, παρόχθια βλάστηση και καλλιέργειες. Μικρά ρέμματα ξεκινούν από τα γύρω βουνά και τροφοδοτούν τα δύο κύρια ρέματα. Στη βλάστηση περιλαμβάνονται πλατάνια, καλαμιές, συκιές, αμπέλια κ.λ.π. Στο Μανικιώτικο ρέμα ζει το κινδυνεύον ενδημικό ψάρι Barbus euboicus.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κινδυνεύοντα Είδη Πανίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Σχόλιο για τις αξίες Σε τμήμα του χαμηλού όρους Τσαγκού, κοντά στις εκβολές του ρέμματος, υπάρχει ο αρχαιολογικός χώρος με σημαντικά λείψανα Π.Ε. και ελληνιστικού οικισμού.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Απόληψη νερού
Καλλιέργειες
Οικοδόμηση
Ρύπανση νερών
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Η απόληψη νερού για ύδρευση της Κύμης και των άλλων οικισμών και για αρδεύσεις αποτελεί άμεση απειλή για το ενδημικό ψάρι.
Τρωτότητα Ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό τοπίο.Ο βιότοπος κινδυνεύει μέ άμεση υποβάθμιση.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αμμοθίνες και αμμώδης παραλία
Ανοικτή θάλασσα
Καλλιέργειες
Παρόχθια βλάστηση
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Barbus euboicus (Πετρόψαρο)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη