Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φρέ
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6020017
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα Φρε
Συνολική Έκταση (ha) 993.47
Χερσαία Έκταση (ha) 993.0
Συνολική Περίμετρος (km) 13.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμφιθεατρικός οικισμός πάνω από πεδιάδα
Αναβαθμοί (πεζούλες)
Αρχαιολογικός Χώρος
Δάσος Κωνοφόρων
Ελαιώνας
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μακία
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Οπωρώνας
Φρυγανότοπος
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Μεγάλη υγρασία
Γεωλογία

Νεογενείς μάργες (κούσκουρος).

Περιγραφή Τόπου

Η περιοχή που περιβάλλεται από τα χωριά Φρε, Τζιζυφές, Βαφέ, Βρύσες καλύπτεται από πυκνό, αδιαπέραστο δάσος κυπαρισσιών που έχει εισβάλει σε παλαιότερα καλλιεργούμενα εδάφη με αναβαθμούς. Ο υπώροφος περιλαμβάνει συστάδες δάφνης σε ανταγωνιστική συνύπαρξη με τα κυπαρίσσια. Η αισθητική αξία του δάσους είναι μεγάλη παρά τις μεμονωμένες εκχερσώσεις για τη δημιουργία ελαιώνων και τη βόσκηση, καθώς και τη διάνοιξη δρόμων. Τα χωριά, κυρίως το Φρε, είναι σχετικά καλοδιατηρημένα με αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία και εκκλησίες.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Σχολή φρέρηδων (=Φρες) επί Τουρκοκρατίας. Κέντρο των επαναστατών του 1841, 1878.

Σημεία με καλή Θέα

Από τον περιφερειακό δρόμο Φρε, Τζιζυφές, Βαφές.

Μονοπάτια Περίπατοι

Πολλές διαδρομές από τα χωριά Φρε, Τζιζυφές προς τα Λευκά ΄Ορη.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Πτηνά
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Η περιοχή είναι εκτός του τουριστικού ρεύματος και παρουσιάζει ιδιαίτερες δυνατότητες για την ανάπτυξη οικοτουρισμού και πεζοπορικού-φυσιολατρικού τουρισμού.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Αποδάσωση
Διάβρωση
Εγκατάλειψη αναβαθμών
Καλλιέργειες
Καταστροφή φρακτών
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Στάβλοι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Η μεγαλύτερη απειλή είναι οι εκχερσώσεις για τη δημιουργία ελαιώνων. Μολονότι τα αυτοφυή κυπαρίσσια αποτελούν σπάνιο τύπο βλάστησης απειλούν να εκτοπίσουν πλήρως τις συστάδες της δάφνης.

Τρωτότητα

Η έκταση του συμπαγούς δάσους κυπαρισσιών είναι μικρή και απειλείται ο κατακερματισμός του από τη διάνοιξη δρόμων και τις εκχερσώσεις. Το αργιλικό έδαφος όταν αφαιρείται η βλάστηση παρουσιάζει έντονη χαραδρωτική διάβρωση.

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
ΘΑΜΝΟΤΟΠΟΙ / ΦΡΥΓΑΝΑ / ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΑ
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Laurus nobilis (Δάφνη)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη