Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βράχος Αγ. Λεοντίου Μονής Ταξιαρχών
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011066
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα Δήμος Αιγίου (πρώην Κοινότητα Μελισσίων)
Συνολική Έκταση (ha) 1957.09
Χερσαία Έκταση (ha) 1957.0
Συνολική Περίμετρος (km) 20.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1600.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 140.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ελαιώνας
Ελατοδασος
Μακία
Μεικτό Δάσος
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Οικισμός σε πλαγιά λόφου
Ορεινό Τοπίο
Πευκοδάσος χαμηλού υψομέτρου
Πλαγιά βουνού
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Ασθενείς άνεμοι
Μεγάλη υγρασία
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Γεωλογία

Κροκαλοπαγείς βραχώδεις εξάρσεις με τρύπες και σπηλαιώματα. Ασβεστολιθικό φαράγγι.

Περιγραφή Τόπου

Κάθετος βράχος με ώριμο πευκοδάσος. Απότομες ψηλές πλαγιές με μακί και μεικτό δάσος πλαισιώνουν την Μονή Ταξιαρχών. Η ρεματιά του Σελινούντα με το φαράγγι ανάντη, φαρδαίνει στην περιοχή της Μονής. Τα όρνια που άλλοτε γυτοπετούσαν στην περιοχή έχουν εξαφανιστεί μετά το 2000.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Μονή Ταξιαρχών από το 1620. Μονή Αγ. Λεοντίου ίδρυση 1415-1420. Κατά την επανάσταση του 1821 η Μονή Ταξιαρχών αποτέλεσε κέντρο των οπλαρχηγών και αποθήκη πολεμοφοδίων και πρόσφερε μεγάλα χρηματικά ποσά υπέρ του αγώνα.

Σημεία με καλή Θέα

Κορυφή Στάλος ανατολικά της Κοινότητας Κουνινά. Μονή Πεπελενίτσας. Μονή Ταξιαρχών. Ράχες βόρεια του Πυργακίου.

Μονοπάτια Περίπατοι

Καλοδιατηρημένο μονοπάτι από Μονή Ταξιαρχών προς Άνω Μαυρίκι. Επίσης χωματόδρομος προς Ασκητάρι Αγ. Λεοντίου. Χωματόδρομος από Πυργάκι προς ρέμα Πέντε Βρύσες και ρέμα Στενό.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Θηλαστικά
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Τρωτά Είδη Πανίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Επιστημονική έρευνα
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Οικοτουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Εντυπωσιακός κροκαλοπαγής βράχος (Αγ. Λεοντίου) πλαισιώνεται από ώριμα πευκοδάση, ελαιώνες και ψηλά βουνά με μεικτό φυλλοβόλο δάσος και έλατα (Κλωκός). Διασχίζεται από τον ποταμό Σελινούντα που πιο νότια σχηματίζει απρόσιτο φαράγγι. Στη βάση του βράχου υπάρχει το παλαιό ασκητάρι του Αγ. Λεοντίου (16ος αι.) και λίγο πιο πέρα η Μονή Ταξιαρχών.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αμμοληψία / Χαλικοληψία
Αυθαίρετη χωματερή
Βοσκή
Καλλιέργειες
Κυνήγι
Ρύπανση νερών
Στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.
Συνεργεία/ Βιοτεχνίες
Τουρισμός
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Η φυσική βλάστηση απειλείται από επέκταση των γεωργικών εκτάσεων σε καταπατημένες δασικές. Το τοπίο υποβαθμίζεται από περιττές διανοίξεις δασικών/αγροτικών δρόμων. Επίσης λατομικές, βιοτεχνικές δραστηριότητες ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν. Κυνήγι και αναξέλεγκτος τουρισμός ενοχλούν την πανίδα.

Τρωτότητα

Το ευαίσθητο ποτάμιο οικοσύστημα του ποταμού Σελινούντα υποβαθμίζεται από ρύπανση καυστικών λυμάτων βιοτεχνίας και τη λήψη αμμοχάλικου.

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος αειθαλών πλατυφύλλων
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Καλλιέργειες
Λιθώνας
Μικτό δάσος
Ξηρό ασβεστολιθικό λιβάδι και ψευδοστέπα
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Aurinia moreana
Colchicum autumnale
Crocus olivieri balansae
Crocus sieberi sublimis
Saxifraga chrysospleniifolia
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Glis glis argenteus (Δασομυωξός)
Lutra lutra (Βίδρα)
Meles meles (Ασβός)
Rhinolophus ferrumequinum (Τρανορινόλοφος)
Rhinolophus hipposideros (Μικρορινόλοφος)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba livia livia (Αγριοπερίστερο)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Eremophila alpestris balcanica (Χιονάδα)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco columbarius (Νανογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Prunella collaris (Χιονοψάλτης)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Regulus ignicapillus (Βασιλίσκος)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Cyrtodactylus kotschyi kotschyi (Κυρτοδάκτυλος του Κότσυ)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca (Γουστέρα της Πελοποννήσου)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) (Αλπικός Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Barbus peloponnesius peloponnesius (Αμμοσούρτης)
Leuciscus cephalus peloponnensis (Τυλινάρι)
Salaria fluviatilis (Ποταμοσαλιάρα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Anthocharis cardamines (Ανθόχαρις της Καρδαμίνης)
Brintesia circe (Μπριντέσια της Κίρκης)
Cynthia cardui (Κύνθια του Καρδού)
Gonepteryx cleopatra (Γωνηπτέριξ η Κλεοπάτρα)
Melanargia larissa (Μελαναργία η Λαρίσσα)
Nymphalis polychloros (Νυνφαλίς η πολύχλωρος)
Pieris brassicae (Πιερίς του λάχανου)
Σχόλια για τα είδη