Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Τμήμα Αχέρωντα από Γλυκή μέχρι Καστρί
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πρέβεζας
Δήμος-Κοινότητα Γλυκή / Μουζακαίϊκα
Συνολική Έκταση (ha) 1402.87
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 16.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Εικόνες από "Τμήμα Αχέρωντα από Γλυκή μέχρι Καστρί". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Ποτάμιο Τοπίο
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ένα πεδινό παραποτάμιο τοπίο με πλούσια υδρόβια βλάστηση από πλατάνια, ανάμικτα με ιτιές, λιγαριές, πικροδάφνες κ.λ.π.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Παλιότερα υπήρχε στην περιοχή πυκνό και μεγάλο παραποτάμιο δάσος που υπολείμματά του είναι τα σημερινά δέντρα.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Σημαντικό Οικοσύστημα
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλιεία
Αποδάσωση
Καλλιέργειες
Κυνήγι
Ρύπανση νερών
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Η συνεχής επέκταση των καλλιεργιέων σε βάρος του παραποτάμιου δάσους οδηγεί σε αργή αλλά σταθερή υποβάθμιση.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Καλλιέργειες
Παρόχθια βλάστηση
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Knipowitschia milleri (Αχερονογωβιός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη