Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ελεύθερνα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6011059
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ρεθύμνου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 54.90
Χερσαία Έκταση (ha) 54.9
Συνολική Περίμετρος (km) 3.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμφιθεατρικός οικισμός πάνω από πεδιάδα
Αρχαία κτίσματα
Αρχαιολογικός Χώρος
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Ελαιώνας
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μακία
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός σε κορυφή υψωματος
Πεδινό Τοπίο / Κάμπος
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Φρυγανότοπος
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Οριζόντια στρώματα μαργαϊκού ασβεστολίθου του Μειοκαίνου σε υπόβαθρο ασβεστολίθων της σειράς Γαβρόβου Τριπόλεως που εμφανίζεται στην κοίτη των φαραγγιών.

Περιγραφή Τόπου

Επιμήκης και σχεδόν ισόπεδη στενή ράχη που προεκτείνεται προς Β. στους βορειοδυτικούς πρόποδες του Ψηλορείτη. Δεξιά και αριστερά περιβάλλεται από δύο φαράγγια βάθους 40 m. περίπου. Στις πλευρές των φαραγγιών διακρίνονται τα υποκίτρινα στρώματα των μαργαϊκών ασβεστολίθων. Απρόσκοπτη θέα προς τον ελαιώνα που εκτείνεται προς Β ως τη θάλασσα και προς τον Ψηλορείτη προς Ν. Η αρχαία πόλη ήταν κτισμένη στην ισόπεδη ράχη που οι απότομες πλευρές της σχημάτιζαν φυσικό οχυρό. Τεράστιες δεξαμενές στην δυτική πλευρά λαξευμένες στις μάργες. Αλλοίωση του τοπίου από εστιατόριο στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου και από την αντικατάσταση των αιωνόβιων "χονδρελιών" από "κορωναίκιες".

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Οικισμός από τους αρχαϊκούς χρόνους ως την υστεροβυζαντινή εποχή και την ενετοκρατία.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Καλλιέργειες
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Το εστιατόριο στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου υποβαθμίζει το τοπίο. Αλλοίωση προκαλεί και η αντικατάσταση των παλαιών ελαιοδένδρων με νέα.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Αξιόλογα Φυτά
Antirrhinum majus majus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη