Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λιθίνες Σητείας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6011014
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα Λιθίνες
Συνολική Έκταση (ha) 259.10
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 8.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Ιστορικός Τόπος

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ελαιώνας
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός με κυρίαρχο στοιχείο εκκλησία
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Οικισμός σε κορυφή υψωματος
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Νεογενείς μάργες και λατυποπαγή πετρώματα.

Περιγραφή Τόπου

Οι Λιθίνες είναι ένας γραφικός οικισμός κτισμένος στην κορυφή ενός λόφου που περιβάλλεται από ελαιώνες απλωμένους στα γύρω υψώματα. Τα νέα κτίρια έχουν αντικαταστήσει τα μεσαιωνικά με λίγο ως πολύ την ίδια διάταξη και αυτός είναι ο λόγος που ο οικισμός διατηρεί την αισθητική του αξία. Νοτιοδυτικά, όριο του οικισμό είναι ένας γκρεμός, στη βάση του οποίου ρέει ένας χείμαρρος με πλούσια παρόχθια βλάστηση.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η ιστορία του οικισμού ανάγεται στη βυζαντινή περίοδο. Το 1828 νικηφόρα μάχη των Κρητών επαναστατών υπό τον Γ. Τσουδερό και καταστροφή του Ενετικού πύργου στη μέση του χωριού, όπου είχαν καταφύγει οι Τούρκοι.

Σημεία με καλή Θέα

Από τον αμαξωτό δρόμο προς Σητεία βόρεια του χωριού.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Καλλιέργειες
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Οικοδόμηση
Ρύπανση εδάφους
Ρύπανση νερών
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Καλλιέργειες
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη