Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Συμβολή Αώου-Βοϊδομάτη
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011012
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα Κόνιτσας
Συνολική Έκταση (ha) 580.25
Χερσαία Έκταση (ha) 580.0
Συνολική Περίμετρος (km) 13.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 500.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 400.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Εικόνες από "Συμβολή Αώου-Βοϊδομάτη". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Ποτάμιο Τοπίο
Κλίμα
Αραιές χιονοπτώσεις
Μεγάλη υγρασία
Μέτρια ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Θαυμάσιο υδρόβιο δάσος, υπόλειμμα των αρχαίων παραποτάμιων δασών της περιοχής, με αιωνόβια πλατάνια, --------, ιτιές, κλήθρα κ.λ.π. και πλούσιο υπόροφο.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Το σημερινό δάσος είναι υπόλειμμα πολύ εκτεταμένου παραποτάμιου δάσους που με τον καιρό αποψηλώθηκε για να μετατραπεί σε χωράφια, ιδιαίτερα στα μετά το 1950 χρόνια.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Κινδυνεύοντες Τύποι Ενδιαιτημάτων
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλιεία
Αποδάσωση
Καλλιέργειες
Κυνήγι
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Alburnoides bipunctatus ohridanus (Τσιρωνάκι)
Barbus peloponnesius rebeli (Αμμοσούρτης)
Chondrostoma vardarensis (Γουρουνομύτης)
Leuciscus cephalus vardarensis (Τυλινάρι)
Orthrias pindus (Πινδοβίνος)
Pachychilon pictus (Χειλάς)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη