Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαιστός
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010074
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 58.62
Χερσαία Έκταση (ha) 58.6
Συνολική Περίμετρος (km) 3.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 60.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαία κτίσματα
Αρχαιολογικός Χώρος
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Ελαιώνας
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μακία
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Νεώτερα κτίσματα
Οπωρώνας
Πεδινό Τοπίο / Κάμπος
Πευκοδάσος χαμηλού υψομέτρου
Ποτάμιο Τοπίο
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Τεκτονικό κέρας υπερυψωμένο από την αλουβιακή πεδιάδα του Γεροπόταμου αποτελούμενο από υποκίτρινες ασβεστολιθικές μάργες. Εμφανίσεις γύψου.

Περιγραφή Τόπου

Η Φαιστός ήταν κτισμένη στο ανατολικό άκρο του ηβώματος όπου βρίσκεται και η Αγία Τριάδα. Δεσπόζει πάνω από την πεδιάδα της Μεσαράς και η θέα είναι ελεύθερη ως τις νότιες κλιτύες του Ψηλορείτη. Στη βάση του ηβώματος ρέει ο Γεροπόταμος. Το ήβωμα έχει κλίση από τα Δ προς τα Α και στο ανατολικό άκρο βρίσκεται το μινωϊκό ανάκτορο.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Σημαντικότερο μινωϊκό κέντρο μετά την Κνωσσό.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Απόληψη νερού
Βοσκή
Καλλιέργειες
Οδοποιϊα
Οχλούσες τουριστικές εγκαταστάσεις
Ρύπανση εδάφους
Ρύπανση νερών
Τουρισμός
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Ebenus cretica (Έβενος ο κρητικός)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη