Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Εκβολή Αχέροντα και Νεκρομαντείο
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3010051
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πρέβεζας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1839.10
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 30.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 20.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000
Ιστορικός Τόπος
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμμώδης Παραλία / Αμμοθίνες
Αρχαία κτίσματα
Βραχώδης Ακτή
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Πεδινό Τοπίο / Κάμπος
Ποτάμιο Τοπίο
Κλίμα
Μεγάλη υγρασία
Μέτρια ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Η εντυπωσιακή βραχώδης ακτή εθεωρείτο ως η πύλη του Άδη. Η κοίτη του Αχέροντα είναι διευθετημένη-ευθυγραμμισμένη στο τελευταίο τμήμα μέχρι την εκβολή. Ο ποταμός είναι πλωτός μέχρι την περιοχή του Νεκρομαντείου, στις όχθες υπάρχει πλούσια δενδρώδης βλάστηση και η διαδρομή είναι εντυπωσιακή. Το Νεκρομαντείο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και υπάρχει επισκέψιμος υπόγειος χώρος. Από πάνω έχει κτιστεί μικρή βυζαντινή εκκλησία.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Στην περιοχή έχουν γίνει εγγειοβελτιωτικά αποστραγγιστικά έργα.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Πτηνά
Σπάνια Είδη Πανίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Σχόλιο για τις αξίες

Έχει οργανωθεί σύστημα επισκέψεων με καϊκια στο ποτάμι και στο Νεκρομαντείο.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αποστραγγίσεις
Ευτροφισμός
Καλλιέργειες
Ρύπανση νερών
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα

Το τοπίο είναι ευαίσθητο, αλλά ο συνδυασμός της αρχαιολογικής προστασίας με την ήπια τουριστική αξιοποίηση δημιουργούν ένα σχετικά σταθερό πλαίσιο.

Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αμμοθίνες και αμμώδης παραλία
Καλλιέργειες
Παράκτιος κρημνός
Παρόχθια βλάστηση
Ποταμόκολπος
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη